Forankring

Valen Marina tar mange typer forankringsarbeid. Våre dykkerlag utfører bolteboring
og vårt fatøy MAX kan legge ut anker opp til 5 tonn.

MAX: Katamaran på 7,5x15 meter og er bygget i aluminium. Båten ble levert ny i 2014.

POMPEL: Fartøyet en overfalteforsynt dykkestasjon, servicefart 25 knop.

Les mer om våre båter her.

Betonganker:
Benyttes i hovedsak på sand- og evjebunn. Vekt fra 1.000- 3.000.kg

Fjellbolter:
Benyttes på fjellbunn og evt. store steinblokker. Sertifiserte 25.T - 80.T bolter.

Sandanker/ Ploganker:
Benyttes på sandbunn der det er krav til høy holdekraft, eks. 50 tonn.

Påleføring:
Benyttes der bryggene skal ligge langs kaifront. Forankres til bunn og til land.

Stag:
Forankres til land og til brygge.

Landfester:
Hovedsakelig fjellbolter med kjetting og strekkavlastere mot brygge.

Kjetting:
Fra 16.mm til 76.mm kjetting benyttes.

Sjakler:
Fra 4,75T til 90Tsertifiserte.

Tauverk:
Fra 22.mm til 46.mm Danline.

Demperlodd:
Fra 30 - 250.kg

Godkjent for ansvarsrettStartBANK
Designed by HORN Digital Media