Forankring

Forankringsarbeid

Valen Marina tar mange typer forankringsarbeid. Våre dykkerlag utfører bolteboring
og vårt fatøy MAX kan legge ut anker opp til 5 tonn. Vi er også eksperter på dypvannsbrygger, sveise under vann, kaibygging og undervannsinnspeksjon.

MAX: Katamaran på 7,5x15 meter og er bygget i aluminium. Båten ble levert ny i 2014.

POMPEL: Fartøyet en overfalteforsynt dykkestasjon, servicefart 25 knop.

Les mer om våre båter her.

Betonganker

Anker i betong. Benyttes i hovedsak på sand- og evjebunn. Vekt fra 1.000- 3.000.kg

Fjellbolter

Benyttes på fjellbunn og evt. store steinblokker. Sertifiserte 25.T - 80.T bolter.Sandanker/

Ploganker

Benyttes på sandbunn der det er krav til høy holdekraft, eks. 50 tonn.

Påleføring

Benyttes der bryggene skal ligge langs kaifront. Forankres til bunn og til land.

Stag

Forankres til land og til brygge.

Landfester

Hovedsakelig fjellbolter med kjetting og strekkavlastere mot brygge.

Kjetting

Fra 16.mm til 76.mm kjetting benyttes.

Sjakler

Fra 4,75T til 90Tsertifiserte.

Tauverk

Fra 22.mm til 46.mm Danline.

Demperlodd

Fra 30 - 250.kg

Godkjent for ansvarsrettStartBANK
Designed by HORN MEDIA