Dykking/ROV

Undervannsoppdrag

Valen Marina AS er en sjøentreprenør som har anleggsdykkere med bred erfaring samt utstyr til å påta seg de fleste typer undervannsoppdrag. Vi utfører blant annet dykketjenester som:

 • ROV - Inspeksjoner og videoopptak ned til 200 meter
 • Undervannsinspeksjon
 • Video og bildedokumentasjon
 • Bolteboring
 • Kaibygging
 • Betong og anker
 • Sveise og skjærebrenning (OXY-arc) under vann
 • Båtberging
 • Fjerning av tau i propell
 • Polering av propeller
 • Mudring
 • Forskaling

DYKKERTJENESTER, FORANKRINGSOPPDRAG OG INSPEKSJONER

Dykking er kjernen i alle våre fagområder. Vi har dykkere som har fagbrev som murer, tømrer betongarbeider og rørlegger. Vår rørlegger er også sertifisert til sveising av PE-rør. Dette gjør oss i stand til å gjøre mange ulike undervannsoppdrag; alt fra å bygge kaier til å inspisere rør. Vi bygger og gjennomfører vedlikehold på kai, rør og ledninger. Med lang erfaring og god ekspertise konstruerer vi både industrikai og mindre private kaier. Disse kan bygges i betong, naturstein og stålskinner; alt etter ditt behov og ønske.

Valen Marina tar også for seg ulike typer forankringoppdrag der betonglodd, sandanker eller fjellbolter skal festes i sjøbunnen. Vår båt MAX kan legge betonglogg opptil 5 tonn. Vi legger også rør og kabler, og har utstyr for å slepe på plass ledninger av større dimensjoner. Ved plassering av sjøledning bruker vi både dykkere og ROV for å kvalitetssikre.

Under inspeksjoner bruker vi også kvalifiserte dykkere og ROV. Etter inspeksjon lages en rapport og moringskart med tilstandsrapport med forslag til utbedrigner og prisoverslag. Vi inspiserer også fartøy som har grunnstøtt og merder i fiskeoppdrett. Inspeksjonene blir alltid filmet.

Godkjent for ansvarsrettStartBANK
Designed by HORN MEDIA